9 Szövegskálázás

9.1 Fogalmi alapok

A politikatudomány egyik izgalmas kérdése a szereplők ideológiai skálákon való elhelyezése. Ezt jellemzően pártprogramok vagy különböző ügyekkel kapcsolatos álláspontpontok alapján szokták meghatározni, de a politikusok beszédei is alkalmasak arra, hogy meghatározzuk a beszélő ideológiai hovatartozását. A szövegbányászat területén jellemzően a wordfish és a wordscores módszert alkalmazzák erre a feladatra. Míg előbbi a felügyelet nélküli módszerek sorába tartozik, utóbbi felügyelt módszerek közé. A wordscores a szótári módszerekhez hasonlóan a szövegeket a bennük található szavak alapján helyezi el a politikai térben oly módon, hogy az ún. referenciadokumentumok szövegét használja tanító halmazként. A wordscores kiindulópontja, hogy pozíció pontszámokat kell rendelni referencia szövegekhez. A modell számításba veszi a szövegek szavainak súlyozott gyakoriságát és a pozíciópontszám, valamint a szógyakoriság alapján becsüli meg a korpuszban lévő többi dokumentum pozícióját (Laver, Benoit, and Garry 2003).

A felügyelet nélküli wordfish módszer a skálázás során nem a referencia dokumentumokra támaszkodik, hanem olyan kifejezéseket keres a szövegben, amelyek megkülönböztetik egymástól a politikai spektrum különböző pontjain elhelyezkedő beszélőket. Az IRT-n (item response theory) alapuló módszer azt feltételezi, hogy a politikusok egy kevés dimenziós politikai térben mozognak, amely tér leírható az i politikus \(\theta_1\) paraméterével. Egy politikus (vagy párt) ebben a térben elfoglalt helyzete pedig befolyásolja a szavak szövegekben történő használatát. A módszer erőssége, hogy kevés erőforrás-befektetéssel megbízható becsléseket ad, ha a szövegek valóban az ideológiák mentén különböznek, tehát ha a szereplők erősen ideológiai tartalamú diskurzust folytatnak. Alkalmazásakor azonban tudnunk kell: a módszer nem képes kezelni, hogy a szövegek között nem csak ideológiai különbség lehet. Mivel a modell nem felügyelt, ezért nehéz garantálni, hogy valóban megbízhatóan azonosítja a szereplők elhelyezkedését a politikai térben, így az eredményeket mindenképpen körültekintően kell validálni (Grimmer and Stewart 2013; Hjorth et al. 2015; Slapin and Proksch 2008).

library(readr)
library(dplyr)
library(stringr)
library(ggplot2)
library(ggrepel)
library(quanteda)
library(quanteda.textmodels)
library(plotly)
library(HunMineR)

A skálázási algoritmusokat egy kis korpuszon mutatjuk be. A minta dokumentumok a 2014–2018-as parlamenti ciklusban az Országgyűlésben frakcióvezető politikusok egy-egy véletlenszerűen kiválasztott napirend előtti felszólalásai. Ebben a ciklusban összesen 11 frakcióvezetője volt a két kormánypárti és öt ellenzéki frakciónak.48 A dokumentumokon először elvégeztük a szokásos előkészítési lépéseket.

parl_beszedek <- HunMineR::data_parlspeakers_small

beszedek_tiszta <- parl_beszedek %>% 
  mutate(
  text = str_remove_all(string = text, pattern = "[:cntrl:]"),
  text = str_remove_all(string = text, pattern = "[:punct:]"),
  text = str_remove_all(string = text, pattern = "[:digit:]"),
  text = str_to_lower(text),
  text = str_trim(text),
  text = str_squish(text)
 )

A glimpse funkció segítségével ismét megtekinthetjük, mint az eredeti szöveget és a tisztított is, ezzel nem csak azt tudjuk ellenőrizni, hogy a tisztítás sikeres volt-e, hanem a metaadatokat is megnézhetjük, amelyek jelenesetben a felszólalás azonosító száma a felszólaló neve, valamint a pártja.

glimpse(parl_beszedek)
#> Rows: 10
#> Columns: 4
#> $ id     <chr> "20142018_024_0002_0002", "20142018_055_0002_0002~
#> $ text    <chr> "VONA GÁBOR (Jobbik): Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt~
#> $ felszolalo <chr> "Vona Gábor (Jobbik)", "Dr. Schiffer András (LMP)~
#> $ part    <chr> "Jobbik", "LMP", "LMP", "MSZP", "LMP", "MSZP", "J~
glimpse(beszedek_tiszta)
#> Rows: 10
#> Columns: 4
#> $ id     <chr> "20142018_024_0002_0002", "20142018_055_0002_0002~
#> $ text    <chr> "vona gábor jobbik tisztelt elnök úr tisztelt ors~
#> $ felszolalo <chr> "Vona Gábor (Jobbik)", "Dr. Schiffer András (LMP)~
#> $ part    <chr> "Jobbik", "LMP", "LMP", "MSZP", "LMP", "MSZP", "J~

A wordfish és wordscores algoritmus is ugyanazt a kiinduló korpuszt és dfm objektumot használja, amit a szokásos módon a quanteda csomag corpus() függvényével hozunk létre.

beszedek_corpus <- corpus(beszedek_tiszta)

summary(beszedek_corpus)
#> Corpus consisting of 10 documents, showing 10 documents:
#> 
#>  Text Types Tokens Sentences           id
#>  text1  442  819     1 20142018_024_0002_0002
#>  text2  354  607     1 20142018_055_0002_0002
#>  text3  426  736     1 20142018_064_0002_0002
#>  text4  314  538     1 20142018_115_0002_0002
#>  text5  354  589     1 20142018_158_0002_0002
#>  text6  333  538     1 20142018_172_0002_0002
#>  text7  344  559     1 20142018_206_0002_0002
#>  text8  352  628     1 20142018_212_0002_0002
#>  text9  317  492     1 20142018_236_0002_0002
#> text10  343  600     1 20142018_249_0002_0002
#>          felszolalo  part
#>     Vona Gábor (Jobbik) Jobbik
#>  Dr. Schiffer András (LMP)  LMP
#>   Dr. Szél Bernadett (LMP)  LMP
#>     Tóbiás József (MSZP)  MSZP
#>    Schmuck Erzsébet (LMP)  LMP
#>   Dr. Tóth Bertalan (MSZP)  MSZP
#>    Volner János (Jobbik) Jobbik
#>     Kósa Lajos (Fidesz) Fidesz
#>     Harrach Péter (KDNP)  KDNP
#> Dr. Gulyás Gergely (Fidesz) Fidesz

A leíró statisztikai táblázatban látszik, hogy a beszédek hosszúsága nem egységes, a leghosszabb 819, a legrövidebb pedig 492 szavas. Az átlagos dokumentum hossz az 611 szó. A korpusz szemléltető célú, alaposabb elemzéshez hosszabb és/vagy több dokumentummal érdemes dolgoznunk.

A korpusz létrehozása után elkészítjük a dfm mátrixot, amelyből eltávolítjuk a magyar stopszvakat a quanteda beépített szótára segítségével.

beszedek_dfm <- beszedek_corpus %>% 
 tokens() %>% 
 tokens_remove(stopwords("hungarian")) %>% 
 dfm()

9.2 Wordfish

A wordfish felügyelet nélküli skálázást a quanteda.textmodels csomagban implementált textmodel_wordfish() függvény fogja végezni. A megadott dir = c(1, 2) paraméterrel a két dokumentum relatív \(\theta\) értékét tudjuk rögzíteni, mégpedig úgy hogy \(\theta_{dir1} < \theta_{dir2}\). Alapbeállításként az algoritmus az első és az utolsó dokumentumot teszi be ide. A lenti példánál mi a pártpozíciók alapján a Jobbikos Vona Gábor és az LMP-s Schiffer András egy-egy beszédét használtuk. A summary() használható az illesztett modellel, és a dokumentumonkénti \(\theta\) koefficienst tudjuk így megnézni.

beszedek_wf <- quanteda.textmodels::textmodel_wordfish(beszedek_dfm, dir = c(2, 1))

summary(beszedek_wf)
#> 
#> Call:
#> textmodel_wordfish.dfm(x = beszedek_dfm, dir = c(2, 1))
#> 
#> Estimated Document Positions:
#>     theta   se
#> text1  1.7947 0.0422
#> text2  0.0893 0.0400
#> text3  1.0014 0.0391
#> text4 -0.0999 0.0423
#> text5  0.7360 0.0436
#> text6  0.1857 0.0445
#> text7 -0.7283 0.0359
#> text8 -0.8059 0.0336
#> text9 -0.5203 0.0400
#> text10 -1.6527 0.0379
#> 
#> Estimated Feature Scores:
#>    vona gábor jobbik tisztelt  elnök   úr országgyulés tegnapi
#> beta 3.68 2.32 1.971  0.239 -0.1115 0.0275    1.229  4.37
#> psi -4.98 -2.73 -0.753  0.457 -0.0569 0.2872    -0.671  -5.31
#>   napon helyen tartottak idoközi önkormányzati választásokat
#> beta 2.99  3.10   3.68  3.68     3.68     3.68
#> psi -3.01 -2.63   -4.98  -4.98     -4.98     -4.98
#>     két érdekelt recsken ózdon október nyertünk örömmel közlöm
#> beta 1.189   3.68  4.37 4.77  3.40   3.68  3.68  3.68
#> psi -0.944  -4.98  -5.31 -5.54  -3.23  -4.98  -4.98 -4.98
#>   ország közvéleményével amúgy  is tudnak mindkét jobbikos
#> beta 1.747      3.68 3.68 0.913  1.43  3.68   3.68
#> psi -0.364      -4.98 -4.98 1.834 -1.74  -4.98  -4.98
#>   polgármester
#> beta     3.68
#> psi     -4.98

Amennyiben szeretnénk a szavak szintjén is megnézni a \(\beta\) (a szavakhoz társított súly, ami a relatív fontosságát mutatja) és \(\psi\) (a szó rögzített hatást (word fixed effects), ami az eltérő szófrekvencia kezeléséért felelős) koefficienseket, akkor a beszedek_wf objektumban tárolt értékeket egy data frame-be tudjuk bemásolni. A dokumentumok hosszát és a szófrekvenciát figyelembe véve, a negatív \(\beta\) értékű szavakat gyakrabban használják a negatív \(\theta\) koefficienssel rendelkező politikusok.

szavak_wf <- data.frame(
 word = beszedek_wf$features, 
 beta = beszedek_wf$beta, 
 psi = beszedek_wf$psi
 )

szavak_wf %>% 
 arrange(beta) %>% 
 head(n = 15)
#>       word beta  psi
#> 1    czeglédy -5.90 -6.22
#> 2      csaba -5.77 -6.15
#> 3      human -5.44 -5.98
#> 4    operator -5.44 -5.98
#> 5       zrt -5.22 -5.86
#> 6     fizette -4.93 -5.72
#> 7      gyanú -4.93 -5.72
#> 8   szocialista -4.93 -5.72
#> 9   elkövetett -4.51 -5.52
#> 10     tárgya -4.51 -5.52
#> 11   céghálózat -4.51 -5.52
#> 12     diákok -4.51 -5.52
#> 13     májusi -4.51 -5.52
#> 14    júniusi -4.51 -5.52
#> 15 büntetoeljárás -4.51 -5.52

Ez a pozitív értékekre is igaz.

szavak_wf %>% 
 arrange(desc(beta)) %>% 
 head(n = 15)
#>      word beta  psi
#> 1  nemzetközi 5.06 -5.72
#> 2    önöknek 4.98 -4.78
#> 3     ózdon 4.77 -5.54
#> 4  kétharmados 4.77 -5.54
#> 5    igenis 4.77 -5.54
#> 6  választási 4.77 -5.54
#> 7 geopolitikai 4.77 -5.54
#> 8  ártatlanság 4.77 -5.54
#> 9    vélelme 4.77 -5.54
#> 10   tegnapi 4.37 -5.31
#> 11   recsken 4.37 -5.31
#> 12    lássuk 4.37 -5.31
#> 13    tolünk 4.37 -5.31
#> 14   janiczak 4.37 -5.31
#> 15 szavazattal 4.37 -5.31

Az eredményeinket mind a szavak, mind a dokumentumok szintjén tudjuk vizualizálni. Elsőként a klasszikus „Eiffel-torony” ábrát reprodukáljuk, ami a szavak gyakoriságának és a skálára gyakorolt befolyásának az illusztrálására szolgál. Ehhez a már elkészült szavak_wf data framet-et és a ggplot2 csomagot fogjuk használni. Mivel a korpuszunk nagyon kicsi, ezért csak 2410 kifejezést fogunk ábrázolni. Ennek ellenére a lényeg kirajzolódik a lenti ábrán is.49

Kihasználhatjuk, hogy a ggplot ábra definiálása közben a felhasznált bemeneti data frame-et különböző szempontok alapján lehet szűrni. Így ábrázolni tudjuk a gyakran használt, ám semleges szavakat (magas \(\psi\), alacsony \(\beta\)), illetve a ritkább, de meghatározóbb szavakat (magas \(\beta\), alacsony \(\psi\)).

ggplot(szavak_wf, aes(x = beta, y = psi)) +
 geom_point(color = "grey") +
 geom_text_repel(
  data = filter(szavak_wf, beta > 4.5 | beta < -5 | psi > 0),
  aes(beta, psi, label = word),
  alpha = 0.7
  ) +
 labs(
  x = expression(beta),
  y = expression(psi)
  ) 

Ábra 9.1: A wordfish ‘Eiffel-torony’

A wordfish 'Eiffel-torony'

Az így kapott ábrán az egyes pontok mind egy szót reprezentálnak, láthatjuk, hogy tipikusan minél magasabb a \(\psi\) értékük annál inkább középen helyezkednek el hiszen a leggyakoribb szavak azok, amelyeket mindenki használ politikai spektrumon való elhelyezkedésüktől függetlenül. Az ábra két szélén lévő szavak azok, amelyek specifikusan a skála egy-egy végpontjához kötődnek. Jelen esetben ezek kevésbé beszédések, mivel a korpusz kifejezetten kis méretű és láthatóan további stopszavazás is szükséges.

A dokumentumok szintjén is érdemes megvizsgálni az eredményeket. Ehhez a dokumentum szintű paramétereket fogjuk egy data frame-be gyűjteni: a \(\theta\) ideológiai pozíciót, illetve a beszélő nevét. A vizualizáció kedvéért a párttagságot is hozzáadjuk. A data frame összerakása után az alsó és a felső határát is kiszámoljuk a konfidencia intervallumnak és azt is ábrázoljuk (ld. 9.1. ábra).

dokumentumok_wf <- data.frame(
 speaker = beszedek_wf$x@docvars$felszolalo,
 part = beszedek_wf$x@docvars$part,
 theta = beszedek_wf$theta,
 theta_se = beszedek_wf$se.theta
) %>% 
 mutate(
  lower = theta - 1.96 * theta_se,
  upper = theta + 1.96 * theta_se
 )

ggplot(dokumentumok_wf, aes(theta, reorder(speaker, theta))) +
 geom_point() +
 geom_errorbarh(aes(xmin = lower, xmax = upper), height = 0) +
 labs(
  y = NULL,
  x = expression(theta)
 ) 

Ábra 9.2: A beszédek egymáshoz viszonyított pozíciója

A beszédek egymáshoz viszonyított pozíciója

A párt metaadattal összehasonlíthatjuk az egy párthoz tartozó frakcióvezetők értékeit a facet_wrap() használatával. Figyeljünk arra, hogy az y tengelyen szabadon változhasson az egyes rész ábrák között, a scales = "free" opcióval (ld. 9.2. ábra).

speech_df <- ggplot(dokumentumok_wf, aes(theta, reorder(speaker, theta))) +
 geom_point() +
 geom_errorbarh(aes(xmin = lower, xmax = upper), height = 0) +
 labs(
  y = NULL,
  x = "wordscores"
 ) +
 facet_wrap(~part, ncol = 1, scales = "free_y") 

ggplotly(speech_df, height = 1000, tooltip = "theta")

Ábra 9.3: Párton belüli pozíciók

9.3 Wordscores

A modell illesztést a wordfish-hez hasonlóan a quanteda.textmodels csomagban található textmodel_wordscores() függvény végzi. A kiinduló dfm ugyanaz, mint amit a fejezet elején elkészítettünk, a beszedek_dfm.

A referencia pontokat dokumentumváltozóként hozzáadjuk a dfm-hez (a refrencia_pont oszlopot, ami NA értéket kap alapértelmezetten). A kiválasztott referencia dokumentumoknál pedig egyenként hozzáadjuk az értékeket. Erre több megoldás is van, az egyszerűbb út, hogy az egyik és a másik végletet a -1; 1 intervallummal jelöljük. Ennek a lehetséges alternatívája, hogy egy külső, már validált forrást használunk. Pártok esetén ilyen lehet a Chapel Hill szakértői kérdőívének a pontszámai, a Manifesto projekt által kódolt jobb-bal (rile) dimenzió. A lenti példánál mi maradunk az egyszerűbb bináris kódolásnál (ld. 9.3. ábra). A wordfish eredményt alapul véve a két referencia pont Gulyás Gergely és Szél Bernadett beszédei lesznek.50 Ezek a 3. és a 10. dokumentumok. Miután a referencia pontokat hozzárendeltünk az adattáblához szintén a docvars funkcióval meg is tekinthetjük azt és láthatjuk, hogy a referenci_pont már a metaadatok között szerepel.

docvars(beszedek_dfm, "referencia_pont") <- NA
docvars(beszedek_dfm, "referencia_pont")[3] <- -1
docvars(beszedek_dfm, "referencia_pont")[10] <- 1

docvars(beszedek_dfm)
#>            id         felszolalo  part
#> 1 20142018_024_0002_0002     Vona Gábor (Jobbik) Jobbik
#> 2 20142018_055_0002_0002  Dr. Schiffer András (LMP)  LMP
#> 3 20142018_064_0002_0002  Dr. Szél Bernadett (LMP)  LMP
#> 4 20142018_115_0002_0002    Tóbiás József (MSZP)  MSZP
#> 5 20142018_158_0002_0002   Schmuck Erzsébet (LMP)  LMP
#> 6 20142018_172_0002_0002  Dr. Tóth Bertalan (MSZP)  MSZP
#> 7 20142018_206_0002_0002    Volner János (Jobbik) Jobbik
#> 8 20142018_212_0002_0002     Kósa Lajos (Fidesz) Fidesz
#> 9 20142018_236_0002_0002    Harrach Péter (KDNP)  KDNP
#> 10 20142018_249_0002_0002 Dr. Gulyás Gergely (Fidesz) Fidesz
#>  referencia_pont
#> 1        NA
#> 2        NA
#> 3        -1
#> 4        NA
#> 5        NA
#> 6        NA
#> 7        NA
#> 8        NA
#> 9        NA
#> 10        1

A lenti wordscores-modell specifikáció követi a Laver, Benoit, and Garry (2003) tanulmányban leírtakat.

beszedek_ws <- textmodel_wordscores(
 x = beszedek_dfm,
 y = docvars(beszedek_dfm, "referencia_pont"),
 scale = "linear",
 smooth = 0
 )

summary(beszedek_ws, 10)
#> 
#> Call:
#> textmodel_wordscores.dfm(x = beszedek_dfm, y = docvars(beszedek_dfm, 
#>   "referencia_pont"), scale = "linear", smooth = 0)
#> 
#> Reference Document Statistics:
#>    score total min max mean median
#> text1   NA  486  0 18 0.202   0
#> text2   NA  395  0 12 0.164   0
#> text3   -1  439  0 12 0.182   0
#> text4   NA  330  0  7 0.137   0
#> text5   NA  360  0  8 0.149   0
#> text6   NA  328  0  5 0.136   0
#> text7   NA  349  0  5 0.145   0
#> text8   NA  387  0 10 0.161   0
#> text9   NA  307  0 13 0.127   0
#> text10   1  383  0  8 0.159   0
#> 
#> Wordscores:
#> (showing first 10 elements)
#>   tisztelt    elnök      úr országgyulés    ország 
#>   -0.0755    0.3925    0.0681    0.0681   -1.0000 
#>      is     sot   nemhogy    tette    fidesz 
#>   -0.1986   -1.0000   -1.0000   -1.0000    1.0000

Az illesztett wordscores modellünkkel ezek után már meg tudjuk becsülni a korpuszban lévő többi dokumentum pozícióját. Ehhez a predict() függvény megoldását használjuk. A kiegészítő opciókkal a konfidencia intervallum alsó és felső határát is meg tudjuk becsülni, ami jól jön akkor, ha szeretnénk ábrázolni az eredményt.

beszedek_ws_pred <- predict(
 beszedek_ws, 
 newdata = beszedek_dfm,
 interval = "confidence")

beszedek_ws_pred <- as.data.frame(beszedek_ws_pred$fit)

beszedek_ws_pred
#>       fit   lwr   upr
#> text1 -0.48986 -0.6214 -0.3583
#> text2 -0.23461 -0.3966 -0.0726
#> text3 -0.90905 -0.9351 -0.8830
#> text4 -0.29653 -0.4754 -0.1177
#> text5 -0.25907 -0.4495 -0.0687
#> text6  0.00632 -0.2306 0.2432
#> text7  0.16504 -0.0614 0.3915
#> text8 -0.07774 -0.2765 0.1210
#> text9 -0.12399 -0.3118 0.0638
#> text10 0.90905 0.8793 0.9388

A kapott modellünket a wordfish-hez hasonlóan tudjuk ábrázolni, miután a beszedek_ws_pred objektumból adattáblát csinálunk és a ggplot2-vel elkészítjük a vizualizációt. A dokumentumok_ws két részből áll össze. Először a wordscores modell objektumunkból a frakcióvezetők neveit és pártjaikat emeljük ki (kicsit körülményes a dolog, mert egy komplexebb objektumban tárolja őket a quanteda, de az str() függvény tud segíteni ilyen esetekben). A dokumentumok becsült pontszámait pedig a beszedek_ws_pred objektumból készített data frame hozzácsatolásával adjuk hozzá a már elkészült data frame-hez. Ehhez a dplyr csomag bind_cols függvényét használjuk. Fontos, hogy itt teljesen biztosnak kell lennünk abban, hogy a sorok a két data frame esetében ugyanarra a dokumentumra vonatkoznak.

dokumentumok_ws <- data.frame(
 speaker = beszedek_ws$x@docvars$felszolalo,
 part = beszedek_ws$x@docvars$part
)

dokumentumok_ws <- bind_cols(dokumentumok_ws, beszedek_ws_pred)

dokumentumok_ws
#>              speaker  part   fit   lwr   upr
#> text1     Vona Gábor (Jobbik) Jobbik -0.48986 -0.6214 -0.3583
#> text2  Dr. Schiffer András (LMP)  LMP -0.23461 -0.3966 -0.0726
#> text3   Dr. Szél Bernadett (LMP)  LMP -0.90905 -0.9351 -0.8830
#> text4     Tóbiás József (MSZP)  MSZP -0.29653 -0.4754 -0.1177
#> text5    Schmuck Erzsébet (LMP)  LMP -0.25907 -0.4495 -0.0687
#> text6   Dr. Tóth Bertalan (MSZP)  MSZP 0.00632 -0.2306 0.2432
#> text7    Volner János (Jobbik) Jobbik 0.16504 -0.0614 0.3915
#> text8     Kósa Lajos (Fidesz) Fidesz -0.07774 -0.2765 0.1210
#> text9     Harrach Péter (KDNP)  KDNP -0.12399 -0.3118 0.0638
#> text10 Dr. Gulyás Gergely (Fidesz) Fidesz 0.90905 0.8793 0.9388

A 9.4-es ábrán a párton belüli bontást illusztráljuk a facet_wrap() segítségével.

party_df <- ggplot(dokumentumok_ws, aes(fit, reorder(speaker, fit))) +
 geom_point() +
 geom_errorbarh(aes(xmin = lwr, xmax = upr), height = 0) +
 labs(
  y = NULL,
  x = "wordscores"
 ) +
 facet_wrap(~part, ncol = 1, scales = "free_y")

ggplotly(party_df, height = 1000, tooltip = "fit")

Ábra 9.4: A párton belüli wordscores-alapú skála


 1. A mintába nem került be Rogán Antal, akinek csak egy darab napirend előtti felszólalása volt.↩︎

 2. A quanteda.textplots csomag több megoldást is kínál az ábrák elkészítésére. Mivel ezek a megoldások kifejezetten a quanteda elemzések ábrázolására készültek, ezért rövid egysoros függvényekkel tudunk gyorsan ábrákat készíteni. A hátrányuk, hogy kevésbé tudjuk „személyre szabni” az ábráinkat, mint a ggplot2 példák esetében. A quanteda.textplots megoldásokat ezen a linken demonstrálják a csomag készítői: https://quanteda.io/articles/pkgdown/examples/plotting.html.↩︎

 3. Azért nem Vona Gábor beszédét választottuk, mert az gyaníthatóan egy kiugró érték, ami nem reprezentálja megfelelően a sokaságot.↩︎